• Deň Zeme
     • Deň Zeme

      Obdobie okolo Dňa Zeme je čas, aby sme sa my ľudia – obyvatelia planéty Zem – zastavili v našom zhone a zamysleli sa nad tým, kde sa vlastne nachádzame, čo všetko naším konaním ovplyvňujeme a kam týmto konaním smerujeme. Téma Dňa Zeme 2022 má názov „Investuj do našej planéty“. Je zameraná na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia ľudí ohľadom alarmujúceho stavu životného prostredia našej planéty, o jeho príčinách  a tiež o možnej náprave súčasného stavu. Nezabudnime preto všetci spoločne „Investovať do našej planéty“.

       

    • Mobilita v portugalskom meste Alcobaça
     • Mobilita v portugalskom meste Alcobaça

      Prvou spoločnou mobilitou žiakov a učiteľov v projekte MESI, ktorá sa uskutočnila portugalskom meste Alcobaça v dňoch 27.4.2022 – 3.5.2022 sa naplnil zámer prvej témy projektu, ktorou bolo skúmanie problematiky chudoby v partnerských krajinách a porovnanie záverov v diskusiách žiakov pri okrúhlych stoloch. Pokračovanie článku...

       

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      V dňoch 29. -30. marca sa konalo okresné kolo obľúbenej matematickej súťaže Pytagoriáda.

       V  kategórii P3 (94 súťažiacich)  získal Lukáš Lisý (3.C) – 2.miesto

       V  kategórii P6 (70 súťažiacich) získala Marianna Hnatová (6.A) – 2. miesto

      Medzi úspešných riešiteľov sa prepočítali títo šikovní žiaci z našej školy:

      P3 Dávid Mezeš  (3.A), Tomáš Arendáč (3.D), Tokarčík Alain Rastislav (3.B)

      P4Šimon Petrilák (4.A), Maroš Tokarčík (4.A), Marián Kaleta (4.A), Petra Nedoroščíková (4.C), Adam Korub (4.B)                     

      P5Kristína Andreánska (5.B), Patrik Sklenár (5.A)

      P6 – Laura Malá (6.A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

      Dňa 25. marca 2022 sa stretlo 24 súťažiacich – žiakov 1. stupňa, ktorí prišli súťažiť o titul „Kráľ čitateľov“.  Súťaž preverila čitateľské zručnosti detí a schopnosť čítať s porozumením. Súťažilo sa v 3 kategóriach. V každom ročníku sme odmenili 3 najlepších. Udelili sme 9 individuálnych cien (Júlia Miklušová-2.B, Dárius Prištic-2.C, Samuel Pavlík- 2.D, Tamara Zimová-3.D, Lukáš Lisý-3.C, Jožko Pružinský-3.B, Diana Pečarková-4.A, Boris Imrich-4.D a Jakub Šenšel-4.B). Ostatní zúčastnení dostali sladkú odmenu. Veď čítať sa oplatí!

       

    • Zábavný deň s knihou
     • Zábavný deň s knihou

      V dnešnej dobe neraz počujeme, že deti nerady čítajú. PK SJL a školský parlament sa rozhodli toto tvrdenie preveriť. Družstvá z jednotlivých tried II.stupňa zistili, že s knihou je zábava, o knihách sa dá rozprávať, ukrývajú odpovede na všetky otázky a dá sa s nimi aj športovať. 

      Ak neradi čítate, nenašli ste tú správnu knihu.“ J.K. Rowlingová

       

    • Piataci ako herci
     • Piataci ako herci

      Tri zlaté vlasy deda Vševeda

      Inscenovanie rozprávky Tri zlaté vlasy deda Vševeda bolo pre žiakov 5.A veľkou výzvou. Najprv si pripravili scenár s dialógmi a potrebné rekvizity, potom trpezlivo nacvičovali. Výsledok predviedli žiakom 1.C a 3.B. Premiéra dopadla výborne, naši herci si potlesk zaslúžili.