• Projekt MESI na Slovensku
     • Projekt MESI na Slovensku

      Tretí májový týždeň na našej škole sa niesol v duchu nových priateľstiev, folklóru, rôznorodosti a rovnocennosti. Stará Ľubovňa sa stala miestom krátkych výmenných pobytov žiakov a učiteľov v projekte Erasmus +, Hudba: Únik od sociálnych problémov. Zahraničné tímy z Talianska, Chorvátska, Španielska, Portugalska a Turecka nás navštívili, aby spoznali nielen našu školu a krajinu, ale aj naše folklórne zvyky a tradície. Pokračovanie článku...

       

    • Žiaci učiteľmi
     • Žiaci učiteľmi

      Keď sa povie „učenie“ alebo vzdelávanie, mnohým sa vynorí v hlave škola, žiaci, vyučovanie. A samozrejme  - učitelia.  Tentoraz sa však učiteľmi na chvíľu stali žiačky  ôsmeho ročníka. V rámci predmetu chémia, žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre mladších spolužiakov v treťom ročníku hodinu aktivít na tému vzduch. Žiaci aktívne tvorili a zapájali sa do aktivít a chemických pokusov.

      Nadšenie bolo na všetkých stranách – u mladších žiakov, starších žiakov ale aj u učiteľov, ktorí túto nevšednú formu učenia sledovali. Prváčikov sprevádzali žiačky – učiteľky cestou za poznaním času a hodín a pomohli im orientovať sa v čase a na hodinách. Malí prváci to hravo zvládli a odmenou bolo úprimné vyjadrenie jednej prváčky: „ Pani učiteľky sú veľmi dobré...“

    • Celoslovenská literárna Dúha nad Starou Ľubovňou
     • Celoslovenská literárna Dúha nad Starou Ľubovňou

      Už 26.krát sa v našom meste konalo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Dúha. Už 26.krát oslovili zaujímavé témy mnoho mladých nádejných spisovateľov z celého Slovenska, aby v básňach či v próze ukázali svoju tvorivosť, nápaditosť, originalitu. Do pestrofarebnej dúhy básní a príbehov prispeli svojimi prácami aj štyria naši žiaci, z ktorých porota ocenila Emu Gajdošovú /8.A/, ktorá vyhrala 1. miesto v III. kategórii poézia a Patrika Sklenára /5.A/, ktorý získal v literárnej tvorbe  mimoriadne ocenenie – Cenu Ľubovnianskej knižnice. Tešíme sa z úspechu a blahoželáme!!!

       

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

      Druhý májový týždeň sa žiaci 6. ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. Kurz sa konal v rekreačnom zariadení Hotela Javorna v Drienici pod vedením našich telocvikárov. Zdokonaľovací plavecký výcvik sa realizoval vždy v poobedných hodinách ,kde sa žiaci zdokonaľovali v jednotlivých plaveckých spôsoboch (znak, prsia, kraul).

      Deti sa zabavili vo vode aj rôznymi hrami ako vodné pólo, lovenie predmetov, potápanie či skákanie do vody. Vyvrcholením plaveckého výcviku boli plavecké preteky v plaveckých spôsoboch na 25 m (kraul, prsia, znak). Tí najlepší boli ocenenými diplomami a sladkosťami a všetci ostatní za aktívnu účasť sladkými dobrotami. Slnečné doobedia sme trávili turistikami v priľahlom okolí a športovými hrami. Žiaci sa správali disciplinovane, boli radi že po takmer dvojročnej pauze môžu stráviť čas so svojimi spolužiakmi. Nechýbalo večerné opekanie špekáčikov, večerná diskotéka či spoločenský program.

    • MINIBASKETSHOW
     • MINIBASKETSHOW

      Žiačky prevažne zo športových tried prvého, druhého a tretieho ročníka ZŠ Komenského sa v spolupráci s ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa o.z., zúčastnili veľkolepej MINIBASKETSHOW v Spišskej Novej Vsi, ktorej organizátorom bola Slovenská basketbalová asociácia. Dievčatá mohli okúsiť vôňu basketbalu a zmerať si sily so súpermi zo Svitu, SNV a Michaloviec.

      Základnými disciplínami boli prihrávky, vedenie lopty driblingom, streľba na kôš, rýchlostné behy so zmenami smeru a samostatná hra 3x3. Mnohé z týchto disciplín naše družstvo vyhralo no nestačilo to na porazenie skúsenejších súperov. Výborná atmosféra, športové výkony i pocity radosti zdobili tento deň. Dievčatá si odniesli množstvo zážitkov a cenných skúseností. Je zjavné, že športová príprava výrazne rozvíja u detí základné pohybové zručnosti a návyky, čo jednoznačne pozitívne prispieva k zdravému životnému štýlu.

    • Spievajže si, spievaj
     • Spievajže si, spievaj

      Vyspievali si zlato. Vidiečanova Habovka, sviatok folklóru detí i dospelých, je každý rok prehliadkou pestrých krojov, krásnych piesní, tancov a zvykov z celého Slovenska. Tento rok sa tejto celoslovenskej postupovej súťaže zúčastnili 3 naše žiačky – Katarína Filičková /7.A/, Daniela Tomková /7.A/ a Viktória Kanciánová /8.A/. V regionálnom kole, ktoré sa konalo v Bardejove,  zaspievali krásne rusínske piesne z okolia Starej Ľubovne. O tom, že sa porote páčili, svedčia výsledky - v kategórii skupiny si vyspievali zlaté pásmo a v kategórii sólo/duo strieborné. Dievčatám srdečne blahoželáme!

       

    • Medzníky druhej svetovej vojny
     • Medzníky druhej svetovej vojny

      Budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí bolo cieľom súťaže  venovanej 77. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo 28. 4. 2022 v Cente voľného času v Starej Ľubovni.  Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 9. ročníka Gabriela Mačugová, Daniel Solotruk  a Patrik Grigľák. V súťaži jednotlivcov sa Daniel Solotruk umiestnil na 1. mieste a v súťaži družstiev sa žiaci umiestnili na 2. mieste. K úspechu srdečne gratulujeme.

       

    • Úspechy v Matematickej olympiáde
     • Úspechy v Matematickej olympiáde

      V okresnom kole Matematickej olympiády, ktorá patrí k náročným matematickým súťažiam, sme mali v každom ročníku zastúpenie našich najlepších matematikárov. Títo žiaci majú nielen nadanie na tento predmet, ale taktiež na sebe pracujú a rozvíjajú svoj talent. Výsledky, ktoré dosiahli, nás veľmi potešili, všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

       

      5. ročník – 1. miestoPatrik Sklenár /5.A/

      Úspešní riešitelia: Kristína Andreanská /5.B/, Sebastián Dulák /5.A/

       

      6. ročník  - 1. miestoMarianna Hnatová /6.A/

      Úspešný riešiteľ: Vanesa Sopková /6.A/

       

      8. ročník – 1. miesto – Adela Koršňaková /8.A/

      Úspešný riešiteľ: Valentina Šestáková /8.A/